35 woningen Lage Wipstraat Zevenbergen

In het jaar 2014 is Huybregts Systeembouw eerste geworden bij een conceptenselectie. Het team van FIT heeft samen met Huybregts Systeembouw het conceptontwerp gerealiseerd. Na het winnen van de selectieronde is FIT gevraagd zorg te dragen voor het uitwerken van de bouwaanvraagtekeningen, verhuur/-verkooptekeningen en uitvoeringsdocumenten. Het project omvat 18 eengezinswoningen en 17 seniorenwoningen.

Project locatie
Lage Wipstraat Zevenbergen

Project omvang
4.815 m2

Opdrachtgever
Woningcorporatie BrabantseWaard

Architect
Markt 38 Architectuur

Aannemer
Huybregts Systeembouw

Fit-Support

Website
http://www.360-tour.nl/fit/lagewipstraat/