Bouwregelgeving en vergunningen

Bouwregelgeving en vergunningprocedures worden nog vaak als een last ervaren. Dat is niet nodig. FIT heeft veel kennis en jarenlange ervaring op dit gebied. Met BIM zijn je plannen bovendien makkelijk te toetsen aan wet- en regelgeving en kunnen we snel de juiste stappen zetten. Zijn er aanpassingen nodig? FIT adviseert, ondersteunt en werkt uit. Zo weet je zeker dat je huisvesting op alle fronten aan de wet- en regelgeving voldoet.

Slim inspelen op wetten en regels
Vooral bij het Bouwbesluit is het de kunst om wet- en regelgeving slim toe te passen. FIT focust op de praktische uitwerking en zoekt daarbij altijd naar de economisch meest voordelige oplossing. Toch stellen opdrachtgevers en gemeenten steeds vaker aanvullende eisen. Denk aan een verhoogde EPC, extra duurzaamheidsmaatregelen, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en een handboek toegankelijkheid. Ook deze kennis vind je bij FIT.